Tên miền

Tên miền chính là thương hiệu của bạn trên Internet, một tên miền giúp khách hàng truy cập trực tiếp vào website của bạn.

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm một tên miền phù hợp nhất.

Tên miền Tên miền .vn

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về Sopo
.vn 295,000 ₫ 455,000 ₫ Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 295,000 ₫ 335,000 ₫ Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn

160,000 ₫ 190,000 ₫ Miễn phí
.name.vn 35,000 ₫ 40,000 ₫ Miễn phí
Tên miền Tiếng Việt 0 ₫ 50,000 ₫ Miễn phí

Tên miền quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về Sopo
(Chưa bao gồm VAT)
.com 230,000 ₫ 260,000 ₫ 200,000 ₫
.net 240,000 ₫ 270,000 ₫ 210,000 ₫
.org 250,000 ₫ 280,000 ₫ 220,000 ₫
.biz 260,000 ₫ 290,000 ₫ 230,000 ₫
.info 280,000 ₫ 310,000 ₫ 250,000 ₫
.asia 350,000 ₫ 370,000 ₫ 320,000 ₫
.mobi 400,000 ₫ 430,000 ₫ 370,000 ₫
.xxx 2,280,000 ₫ 2,430,000 ₫ 2,250,000 ₫
.tv 800,000 ₫ 860,000 ₫ 770,000 ₫
.co 720,000 ₫ 760,000 ₫ 690,000 ₫

Tên miền quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về Sopo
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 240,000 ₫
18,000 ₫

260,000 ₫

210,000 ₫
.top 350,000 ₫ 370,000 ₫ 320,000 ₫
.us 220,000 ₫ 230,000 ₫ 190,000 ₫
.in 270,000 ₫ 290,000 ₫ 270,000 ₫
.co.in 170,000 ₫ 190,000 ₫ 170,000 ₫
.firm.in 170,000 ₫ 190,000 ₫ 170,000 ₫
.net.in 170,000 ₫ 190,000 ₫ 170,000 ₫
.org.in 170,000 ₫ 190,000 ₫ 170,000 ₫
.com.co 390,000 ₫ 420,000 ₫ 390,000 ₫
.me 540,000 ₫ 570,000 ₫ 510,000 ₫
.eu 240,000 ₫ 260,000 ₫  
.site 620,000 ₫ 660,000 ₫ 590,000 ₫
.online 940,000 ₫ 1,000,000 ₫ 910,000 ₫
.cc 690,000 ₫ 720,000 ₫ 690,000 ₫
.tel 290,000 ₫ 310,000 ₫ 260,000 ₫
.name 200,000 ₫ 210,000 ₫ 200,000 ₫
.gen.in 170,000 ₫ 190,000 ₫ 170,000 ₫
.ind.in 170,000 ₫ 190,000 ₫ 170,000 ₫
.tw 860,000 ₫ 910,000 ₫ 830,000 ₫
.computer 630,000 ₫ 670,000 ₫ 600,000 ₫
.land 610,000 ₫ 650,000 ₫ 610,000 ₫
.company 420,000 ₫ 450,000 ₫ 390,000 ₫
.academy 630,000 ₫ 670,000 ₫ 600,000 ₫
.gift 400,000 ₫ 450,000 ₫ 400,000 ₫
.marketing 630,000 ₫ 670,000 ₫ 600,000 ₫
.media 610,000 ₫ 630,000 ₫ 610,000 ₫
.website 460,000 ₫ 490,000 ₫ 430,000 ₫
.zone 630,000 ₫ 670,000 ₫ 600,000 ₫
.ws 490,000 ₫ 520,000 ₫ 490,000 ₫
.shop 800,000 ₫ 830,000 ₫ 770,000 ₫
.blog 600,000 ₫ 830,000 ₫ 770,000 ₫

Bạn đang gặp sự cố về kỹ thuật, Hãy gửi yêu cầu cho Sopo?

Scroll to Top